Międzypokoleniowo na UTW w Działdowie

W ramach UTW w Działdowie 7 listopada 2022 roku w auli CKU odbył się wykład dr Jadwigi Sienkiewicz „Nasze mokradła – jak mamy je chronić?”

Oprócz słuchaczy UTW w Działdowie oraz jego sympatyków wykładu  wysłuchali uczniowie z SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, Zespołu Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego nr 2. W sumie na wykładzie było 181 osób!

Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ słuchacze UTW i młodzież z w/w szkół biorą  udział w projekcie „Mokradła=woda, życie, klimat”.  Wykład stanowił wstęp do realizacji projektu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest to międzypokoleniowa kampania edukacyjna, realizowana równoległe w lokalnych społecznościach, w których bezpośrednim otoczeniu znajdują się obszary wodno-błotne. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej odbiorców na temat usług ekosystemowych mokradeł i konieczności ich ochrony w najbliższym sąsiedztwie.

Krystyna Wasiak, Prezes UTW w Działdowie, ekoanimator projektu „Mokradła = woda, życie, klimat”