MIędzypokoleniowa „adopcja” mokradeł.

Projekt „Mokradła = woda, życie, klimat” to nie tylko tylko działania edukacyjne na temat usług ekosystemowych obszarów wodno-błotnych i konieczności ich ochrony. To też  wezwanie do poznania i zadbania o pobliski, „własny” ekosystem mokradeł a co za tym idzie, do wzbudzenia aktywności obywatelskiej na rzecz ochrony środowiska.

Naszym partnerem w tym zadaniu będą Uniwersytety Trzeciego Wieku. UTW otrzymają status ambasadora projektu i w ramach 2 kaskady będą realizować działania Lokalnej Akcji Społecznej pod nazwą  „Ekopokolenia adoptują mokradła”. Akcja ma za zadanie angażować międzypokoleniowo lokalne jednostki oświatowe – szkoły, przedszkola oraz inne organizacje i pośrednio trafiać do całej lokalnej społeczności. Zadaniem UTW jest wirtualnie adoptować pobliski obszar wodno-błotny: mokradło, rzekę, brzeg jeziora etc.

Jak ma wyglądać taka adopcja? Podstawą ma być poznanie lokalnych obszarów wodno-błotnych: gdzie leżą? Czym się wyróżniają? Czy znamy płynące z nich korzyści? Czy są chronione? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Gdy bliżej poznamy taki obszar jest szansa na większe zrozumienie konieczności jego ochrony. Dobrze, aby można było taki obszar odwiedzić osobiście. Podsumowaniem adopcji będzie krótki film nakręcony smartfonem promujący ten obszar: przygotowane przez grupę seniorów i dzieci/młodzież krótkie scenki lub prezentacje opowiadające o adoptowanym obszarze. Z 30 filmików złożymy klip pokazujący cenne tereny z całej Polski, adoptowane – a przez to cenione – przez mieszkańców.

Wstępem do akcji będą wykłady międzypokoleniowe proponowane w ramach projektu. Uzupełnieniem – własne działania Uniwersytetów: spacery, konkursy, spotkania etc. Na stronie www.mokradla.pl będziemy pokazywać związane z Akcją wydarzenia, dla ich promocji i jako świetny pokaz dobrych praktyk edukacyjnych.  Zapraszamy do dzielenia się z nami Państwa wydarzeniami!