„Mokradłowa” inauguracja roku

Wykład „Chrońmy mokradła! Dla przyrody, klimatu i nas samych” stał się częścią inauguracji roku na UTW w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 10 października 2022 roku. Wykładowczynią, która otworzyła kolejny semestr akademicki była pani Magdalena Galus, dyrektor Centrum Ochrony Mokradeł.

W międzypokoleniowym wykładzie oprócz słuchaczy UTW w Wysokiem Mazowieckiem udział wzięli uczniowie klasy VIIIc SP nr 2 Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem z opiekunką p. Katarzyną Bartłomiejczuk.

Wykład realizowany był w ramach projektu „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat”. Pani dyrektor swoje wystąpienie rozpoczęła od przedstawienia definicji mokradeł. Szczególną uwagę zwróciła na pełnione przez obszary podmokłe funkcje środowiskowe, gospodarcze i społeczne .Wśród najważniejszych wymieniła retencjonowanie wody, regulację odpływu, ograniczanie erozji, poprawę jakości wody, kształtowanie zasobów organicznego węgla i azotu, podnoszenie walorów krajobrazowych, produkcję żywności, edukację i badania naukowe oraz turystykę i rekreację. Zwróciła uwagę słuchaczy, że mokradła to również bardzo ważne siedliska roślin i zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem gatunków. Podkreśliła, że mokradła będą tylko wtedy spełniały swą rolę w środowisku kiedy będą mokre. Na zakończenie swego wystąpienia dyrektorka Centrum Ochrony Mokradeł opowiedziała czym zajmuje się stowarzyszenie CMok działające na rzecz trwałej ochrony cennych przyrodniczo bagien w celu zwrócenia ich na zawsze przyrodzie, ponownego nawodnienia oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia autorstwa Pana Zbigniewa Kaczanowicza. Za relację dziękujemy Pani Bożenie Bucińskiej. Więcej na stronie https://www.wysokiemazowieckie.pl/index.php/uniwersytet-trzeciego-wieku/1818-miedzypokoleniowy-wyklad-na-inauguracji-xxviii-semestru-utw-w-wysokiem-mazowieckiem