Ratunek dla stawu w Barłominie

Seniorzy z Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo – Kulturalnego wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Barłominie wzięli udział w wykładzie i spacerze na temat ochrony obszarów wodno-błotnych w ramach projektu „Mokradła = woda, życie, klimat”.

Wykład poprowadziła Pani Profesor Julita Dunalska z Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Stacji Limnologicznej w Borucinie. Kontekstem zajęć była chęć zdobycia wiedzy na temat ochrony i zagospodarowania stawu znajdującego się na terenie szkoły i możliwość retencji wody deszczowej.

Serdecznie dziękujemy Pani Profesor za współpracę i polecamy Stację Limnologiczną w Borucinie jako lokalne centrum edukacji ekologicznej i źródło wiedzy dla organizacji senioralnych z terenu województwa pomorskiego i sąsiednich. Zapraszamy na stronę https://stacjalimnologiczna.ug.edu.pl/