Baza Wiedzy

Światowy Dzien Mokradeł – zawsze 2 lutego!

Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day ) zwany również: Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych, lub Międzynarodowym Dniem Mokradeł, to święto obchodzone 2 lutego na pamiątkę podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i

Czytaj więcej »

Polecamy broszurę „Bagienne strefy buforowe”

Polecamy Państwu wyjątkową publikację na temat możliwości przywrócenia terenów podmokłych do ich funkcji społecznych, środowiskowych i gospodarczych, opracowaną w ramach międzynarodowego projektu CLEARANCE. „Broszura opisuje problemy powstałe na styku lądu i wody – problemy spowodowane łącznie przez intensywny rozwój wielkoskalowego rolnictwa, zmiany klimatu wywołane spalaniem paliw kopalnych oraz drastyczne przekształcenie krajobrazu wiejskiego. Do negatywnych konsekwencji

Czytaj więcej »

Polskie obszary Ramsar

Państwa-Strony Konwencji Ramsarskiej zobowiązane są do wyznaczenia obszarów w celu wpisania ich na listę obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. Na liście znajduje się 19 polskich obszarów. Aktualne informacje dostępne są na stronie serwisu informacyjnego obszarów Ramsar (Ramsar Sites Information Service). Położenie obszarów Ramsar w Polsce na tle innych form ochrony przyrody można sprawdzić na stronie Geoserwisu

Czytaj więcej »

Konwencja Ramsarska dla ochrony mokradeł

Konwencja ramsarska (ang. Ramsar Convention on Wetlands) – to międzynarodowe porozumienie, którego  celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające. Historia Konwencji Ramsarskiej Konwencja została podpisana 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad

Czytaj więcej »

Publikacja „Jak i dlaczego chronić mokradła”

Jednym z ważniejszych zadań projektu „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat” było przygotowanie popularnonaukowej publikacji skierowanej do mieszkańców obszarów, w sąsiedztwie których znajdują się obszary wodno – błotne. W praktyce – to każdy z nas gdyż mamy szczęście, że zawsze blisko mamy brzeg jeziora, lub rzekę lub obszar bagienny. Niestety, często tych terenów nie doceniamy

Czytaj więcej »