Polskie obszary Ramsar


Państwa-Strony Konwencji Ramsarskiej zobowiązane są do wyznaczenia obszarów w celu wpisania ich na listę obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. Na liście znajduje się 19 polskich obszarów.

Aktualne informacje dostępne są na stronie serwisu informacyjnego obszarów Ramsar (Ramsar Sites Information Service). Położenie obszarów Ramsar w Polsce na tle innych form ochrony przyrody można sprawdzić na stronie Geoserwisu GDOŚ.

W 2021 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała folder promujący obszary Ramsar w Polsce. Folder zawiera podstawowe informacje o Konwencji Ramsarskiej, rozmieszczenie obszarów Ramsar w Polsce, krótki opis każdego obszaru. Wskazuje na rolę mokradeł, zagrożenia dla nich i możliwe rozwiązania.