Publikacja „Jak i dlaczego chronić mokradła”

Jednym z ważniejszych zadań projektu „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat” było przygotowanie popularnonaukowej publikacji skierowanej do mieszkańców obszarów, w sąsiedztwie których znajdują się obszary wodno – błotne.

W praktyce – to każdy z nas gdyż mamy szczęście, że zawsze blisko mamy brzeg jeziora, lub rzekę lub obszar bagienny. Niestety, często tych terenów nie doceniamy i przez to pozwalamy na ich degradację. Jak piszą autorzy publikacji, dr Jadwiga Sienkiewicz oraz dr Leszek Kucharski:

Jako społeczeństwo coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę z zagrożeń wypływających z faktu, że zanikają nasze bagienne i podmokłe łąki, torfowiska, jeziora i inne zbiorniki wodne, i jednocześnie rośnie zainteresowanie ich ochroną. Wiemy także, że istnienie tych naturalnych zbiorników wody daje niewymierne ekonomicznie korzyści w postaci utrzymywania zasobów wody, regulowania klimatu i zapewnienia bytu licznym gatunkom roślin i zwierząt, czyli naszej rodzimej bioróżnorodności. Jednocześnie nie wszyscy są przekonani co do konieczności zachowania mokradeł oraz zapewnienia niezbędnych dla ich przetrwania warunków wodnych.

Zapraszamy do ściągnięcia publikacji w wersji cyfrowej. Wybrane materiały będą ukazywać się także jako artykuły na naszej stronie.