Konferencja inauguracyjna projektu – relacja

13 i 14 czerwca w Górze Kalwarii miała miejsce konferencja inauguracyjna projektu „Mokradła = woda, życie klimat”.

Na konferencji gościliśmy delegatów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i instytucji senioralnych, które biorą aktywny udział w projekcie. Pierwszego dnia odbyliśmy szereg prelekecji:

Ewelina Skoczeń, wiceprezes zarządu Fundacji Ziemia i Ludzie, przedstawiła założenia projektu „Mokradła = woda, życie klimat” jako międzypokoleniowej kampanii edukacyjnej, której nadrzędnym celem jest ·uświadomienie decydentom i społecznościom lokalnym wartości obszarów wodnych i błotnych oraz konieczności ich ochrony. Uczestnicy usłyszeli, jakie cele i zadania stoją przed nimi, jako animatorami lokalnych społeczności w trakcie realizacji projektu.

dr Jadwiga Sienkiewicz przedstawiła prezentację „Nasze mokradła – dlaczego musimy je chronić? a w niej definicje mokradeł i ich znaczenie oraz uzasadnienie konieczności ich chronienia.

Magda Galus z Centrum Ochrony Mokradeł (CMok!) w prezentacji „Chrońmy mokradła” przedstawiła nam Centrum, jego historię i działania na rzecz ochrony mokradeł w kontekście ochrony zasobów wodnych i zmian klimatycznych

A Magda Siemaszko, także z Centrum opowiedziała o projekcie „Pamiętajmy o mokradłach„, realizowanym przez CMok wśród lokalnych społeczności.

Popołudnie pełne zdobywania wiedzy zakończyliśmy miłą integracją.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji pojechali zwiedzić ścieżkę edukacyjną na Bagnie Całowanie. To jedno z największych torfowisk na Mazowszu oraz największe torfowisko niskie w tym regionie. Ma około 15 kilometrów długości oraz 3 kilometry szerokości. Jego wpadająca w ucho nazwa pochodzi od nazwy pobliskiej miejscowości, nie stoi niestety za nią żadna romantyczna historia. Za to mieści się na niej ścieżka „13 błota stóp” oraz wieża widokowej znajdującej się na początku ścieżki. Nasi uczestnicy zwiedzili jej fragmenty prowadzące po specjalnych kładkach idących nad torfowiskiem, obok których znajdują się tablice edukacyjne.

Po ścieżce grupę oprowadzali Magda Galus oraz dr Wiktor Kotowski z CMok. Największą atrakcją było dokonanie odwiertu w głąb torfowiska i poznanie jego historii tysiące lat wstecz.

Dopełnieniem dnia wyjazdowego była wizyta na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, gdzie przemiła przewodniczka opowiedziała uczestnikom jego historię i legendy. Wizyta na Zamku łączy dziedzictwo przyrodnicze z dziedzictwem kulturowym w kontekście walorów przyrodniczych pradoliny Wisły.