Zaproszenie do projektu „EKOPOKOLENIA. Mokradła = woda, życie, klimat”

Fundacja Ziemia i Ludzie zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje edukujące seniorów do udziału w projekcie „Ekopokolenia. Mokradła – woda, życie, klimat”

To już 7 z kolei projekt międzypokoleniowy na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowany w ramach programu „Zielona Wiedza dla UTW”. Razem z 30 UTW z całej Polski oraz norweskim Uniwersytetem Inland Norway University of Applied Sciences zapewnimy wzrost świadomości ekologicznej lokalnych społeczności na temat usług ekosystemowych mokradeł i konieczności ich ochrony w najbliższym sąsiedztwie.

Dlaczego projekt o  mokradłach czyli o … błocie?  

Odpowiedź jest już w tytule projektu wraz z jego najważniejszym przekazem, mówiącym o bezcennych usługach ekosystemowych obszarów wodno-błotnych i walczącym z błędnym przekonaniem o ich nieużyteczności.

Mokradła, które w Polsce stanowią około 14,2% powierzchni (GIS Mokradła), zwiększają bioróżnorodność, stanowią ostoję płazów i ptaków w Polsce i w Europie i są kluczowe dla ochrony zasobów wody pitn040977ej. Obszary wodno-błotne retencjonują i oczyszczają wodę, przeciwdziałają powodziom i zapobiegają pożarom. Pełnią też niezwykle ważną rolę w regulowaniu klimatu, stanowiąc porównywalne z lasami zasoby węgla organicznego.

Bez natychmiastowego zaprzestania niszczenia mokradeł i odtworzenia tych już przekształconych nie ograniczymy kryzysu ekologiczno-klimatycznego, ani nie zaadaptujemy się do zmieniającego się środowiska.

Dla zachowania chociaż części mokradeł niezwykle istotne jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych w myśl zasady: po pierwsze – nie szkodzić.

Dlatego poznajmy tematykę znaczenia i ochrony mokradeł oraz rozpowszechnijmy tę wiedzę w swojej lokalnej społeczności. Rozejrzyjmy się dookoła i zaadoptujmy w głowach pobliskie bagno, trzęsawisko, torfowisko lub moczary, aby także kolejne pokolenia mogły korzystać z jego bogactw.

Przebieg projektu

UTW zostanie partnerem zaś jego słuchacze beneficjentami projektu. Partnerskie UTW, po nawiązaniu współpracy z lokalną placówką oświatową, weźmie udział w następujących działaniach:

  • Dwudniowa Konferencja dla EkoAnimatorów
  • Międzypokoleniowy wykład lub warsztat na UTW
  • Akcja Społeczna „Ekopokolenia adoptują mokradła” realizowana przez UTW
    w tym w szczególności: międzypokoleniowe obchody Światowego Dnia Mokradeł 2022, poznanie i „adoptowanie” pobliskiego obszaru wodno-błotnego i nakręcenie o nim krótkiego filmu z dziećmi i młodzieżą  oraz własne aktywności międzypokoleniowe: konkursy, spotkania, zabawy etc.
  • Międzypokoleniowy Konkurs fotograficzno-plastyczny

W ramach partnerstwa UTW zobowiązuje się do nawiązania współpracy z lokalną placówką oświatową i współorganizacji działań międzypokoleniowych.

Fundacja Ziemia i Ludzie zobowiązuje się do pokrycia kosztów organizacji działań (m.in. kosztów noclegów, cateringu, trenerów) i związanych z nimi materiałów (publikacji, materiałów promocyjnych i informacyjnych, nagród).

Formularz Zgłoszeniowy

Wypełnij formularz elektronicznie na stronie https://forms.gle/Vjg1H7Zf8Ubjqk299

UWAGA: Nabór został zakończony! Dziękujemy!