Pakt dla Mokradeł

Bez mokradeł nie powstrzymamy katastrofy klimatycznej ani kryzysu bioróżnorodności i nie ograniczymy ich negatywnych skutków. Coraz większa część społeczeństwa i decydentów w Polsce zdaje sobie z tego sprawę. Większość mokradeł w naszym kraju została zniszczona i wymaga odtworzenia. Wszystkie dobrze zachowane mokradła muszą zostać objęte ochroną. Jest to ogromne wyzwanie, które wymaga koordynacji, badań, udziału społeczeństwa i przemyślanej strategii. W związku z tym, w Światowy Dzień Mokradeł 2023 stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego obok tradycyjnych, popularnonaukowych obchodów zorganizowały naukową konferencję o ochronie obszarów wodno-błotnych pod nazwą Pakt dla Mokradeł.

Jakie wydarzenia zrealizowano w ramach Paktu dla Mokradeł?

Opis konferencji, prelekcji i wydarzeń oraz Deklarację Konferencyjną zobacz na stronie https://pakt.bagna.pl/

Projekt „Mokradła = woda, życie, klimat” w ramach Paktu dla Mokradeł

5 lutego, w ramach otwartych dla wszystkich obchodów Światowego Dnia Mokradeł stanowiących część Konferencji , reprezentująca Fundację Ziemia i Ludzie Ewelina Skoczeń przedstawiła uczestnikom projekt „Mokradła = woda, życie, klimat”. Podczas Bazaru Idei Bagiennych na stoisku promocyjnym projektu rozmawialiśmy z gośćmi i uczestnikami wymieniając się pomysłami na ochronę mokradeł i ich promocję w społeczeństwie.