mokradla

Konwencja Ramsarska dla ochrony mokradeł

Konwencja ramsarska (ang. Ramsar Convention on Wetlands) – to międzynarodowe porozumienie, którego  celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające. Historia Konwencji Ramsarskiej Konwencja została podpisana 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad …

Konwencja Ramsarska dla ochrony mokradeł Read More »

Publikacja „Jak i dlaczego chronić mokradła”

Jednym z ważniejszych zadań projektu „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat” było przygotowanie popularnonaukowej publikacji skierowanej do mieszkańców obszarów, w sąsiedztwie których znajdują się obszary wodno – błotne. W praktyce – to każdy z nas gdyż mamy szczęście, że zawsze blisko mamy brzeg jeziora, lub rzekę lub obszar bagienny. Niestety, często tych terenów nie doceniamy …

Publikacja „Jak i dlaczego chronić mokradła” Read More »

„Mokradłowa” inauguracja roku

Wykład „Chrońmy mokradła! Dla przyrody, klimatu i nas samych” stał się częścią inauguracji roku na UTW w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 10 października 2022 roku. Wykładowczynią, która otworzyła kolejny semestr akademicki była pani Magdalena Galus, dyrektor Centrum Ochrony Mokradeł. W międzypokoleniowym wykładzie oprócz słuchaczy UTW w Wysokiem Mazowieckiem udział wzięli uczniowie klasy VIIIc SP nr …

„Mokradłowa” inauguracja roku Read More »

MIędzypokoleniowa „adopcja” mokradeł.

Projekt „Mokradła = woda, życie, klimat” to nie tylko tylko działania edukacyjne na temat usług ekosystemowych obszarów wodno-błotnych i konieczności ich ochrony. To też  wezwanie do poznania i zadbania o pobliski, „własny” ekosystem mokradeł a co za tym idzie, do wzbudzenia aktywności obywatelskiej na rzecz ochrony środowiska. Naszym partnerem w tym zadaniu będą Uniwersytety Trzeciego …

MIędzypokoleniowa „adopcja” mokradeł. Read More »

Konferencja inauguracyjna projektu – relacja

13 i 14 czerwca w Górze Kalwarii miała miejsce konferencja inauguracyjna projektu „Mokradła = woda, życie klimat”. Na konferencji gościliśmy delegatów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i instytucji senioralnych, które biorą aktywny udział w projekcie. Pierwszego dnia odbyliśmy szereg prelekecji: Ewelina Skoczeń, wiceprezes zarządu Fundacji Ziemia i Ludzie, przedstawiła założenia projektu „Mokradła = woda, życie klimat” …

Konferencja inauguracyjna projektu – relacja Read More »

Konferencja Inaugurująca projekt 13-14 czerwca – zaproszenie

W pierwszych tygodnia czerwca odbędzie się konferencja inaugurująca projekt „Mokradła = woda, życie, klimat”. Uczestnikami będą delegaci z 30 UTW z całej Polski. Konferencja odbędzie się w Hotelu Podzamcze w Górze Kalwarii. Wśród prelegentów pojawi się dr Jadwiga Sienkiewicz oraz specjaliści z Centrum Ochrony Mokradeł. Planowana jest wycieczka po ścieżce edukacyjnej Bagno Całowanie.

Zgłoszenia do projektu „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat”

Z przyjemnością informujemy, że do projektu „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat” zakwalifikowało się 30 Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub podobnych im organizacji edukujących seniorów. W projekcie uczestniczyć będą: 1 Uniwersytet 3 Wieku w Malborku 2 Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 Stowarzyszenie Kulturalno-społeczne Carpe Diem Semper w Choczewie 4 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku 5 Uniwersytet Trzeciego …

Zgłoszenia do projektu „Ekopokolenia. Mokradła = woda, życie, klimat” Read More »

Zaproszenie do projektu „EKOPOKOLENIA. Mokradła = woda, życie, klimat”

Fundacja Ziemia i Ludzie zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje edukujące seniorów do udziału w projekcie „Ekopokolenia. Mokradła – woda, życie, klimat” To już 7 z kolei projekt międzypokoleniowy na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowany w ramach programu „Zielona Wiedza dla UTW”. Razem z 30 UTW z całej Polski oraz norweskim Uniwersytetem Inland Norway University of …

Zaproszenie do projektu „EKOPOKOLENIA. Mokradła = woda, życie, klimat” Read More »